អង់គ្លេស ភាសារខ្មែរ

អនុប្រធានសាខា

ការិយាល័យ, ភ្នំពេញ
តើពួកយើង​ជា​នរណា?

អាយឃែរបែនីហ្វីតគ្រុប​ គឺជាក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធរបស់ អាយឃែរបែនីហ្វីតគ្រុប ដែលផ្តល់ឱ្យកម្មការិនីរោងចក្រនូវកម្មវិធីទិញ-បង់ប្រាក់ពេលក្រោយនៅកន្លែងធ្វើការរបស់ពួកគេ។


បង្កើតផែនការសកម្មភាព និងរៀបចំយុទ្ធសាស្រ្តដើម្បីទទួលបានប្រាក់ចំណេញ តាមរយៈប្រតិបត្តិការសាខា និងការលក់ឆ្លង។ ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពជាមួយផលិតផល ដើម្បីផ្តល់ដំបូន្មានសមរម្យដល់អតិថិជន។ កាត់បន្ថយពេលវេលារង់ចាំអតិថិជននៅសាខា។ បង្កើនការពេញចិត្តរបស់អតិថិជន។
អនុវត្តតួនាទីដឹកនាំ។ វិន័យ អាកប្បកិរិយាវិជ្ជមាន ប្រតិភូកម្មការងារក្នុងលក្ខណៈត្រឹមត្រូវ។ ចំណេះដឹងអំពីផលិតផល ដំណើរការ និងការអនុលោមតាមច្បាប់។
របៀបដាក់ដាក់ពាក្យស្នើ
  • អស័យដ្ធាន : រាជធានីភ្នំពេញ/ខេត្តតាកែវ
  • ទូរស័ព្ទ :០៨៦​ ៧៧៧ ៥៥០
  • Telegram :០៨៦​ ៧៧៧ ៥៨០
  • អ៊ីមែល : jobs@icare-leasing.com