អង់គ្លេស ភាសារខ្មែរ

មន្រ្តីជាន់ខ្ពស់/មន្ត្រីគ្រប់គ្រងពត៌មានវិទ្យា

ការិយាល័យ, ភ្នំពេញ
តើពួកយើង​ជា​នរណា?

អាយឃែរបែនីហ្វីតគ្រុប​ គឺជាក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធរបស់ អាយឃែរបែនីហ្វីតគ្រុប ដែលផ្តល់ឱ្យកម្មការិនីរោងចក្រនូវកម្មវិធីទិញ-បង់ប្រាក់ពេលក្រោយនៅកន្លែងធ្វើការរបស់ពួកគេ។


បង្កើត និងវិភាគប្រព័ន្ធដែលត្រូវប្រើប្រាស់ដោយបុគ្គលិក និងអ្នកគ្រប់គ្រង របស់ក្រុមហ៊ុន។ បង្កើតយុទ្ធសាស្រ្តដែលត្រូវប្រើក្នុងការអនុវត្តប្រព័ន្ធ Software និង Hardware ក្នុងអង្គភាព។ មើលថែទាំប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័ររបស់គាត់ ហើយត្រូវប្រាកដថានាយកដ្ឋានទាំងអស់ ដំណើរការបានត្រឹមត្រូវ។ ប្រមូលលក្ខណៈបច្ចេកទេសចាំបាច់សម្រាប់នាយកដ្ឋាននីមួយៗ ហើយត្រូវ ប្រាកដថាតម្រូវការរបស់ពួកគេត្រូវបានបំពេញ។ អភិវឌ្ឍ និងគ្រប់គ្រងបុគ្គលិក ដើម្បីត្រួតពិនិត្យបុគ្គលិកបច្ចេកវិទ្យា និងត្រួត ពិនិត្យគោលនយោបាយ និងនីតិវិធីរបស់ក្រុមហ៊ុន។ មើលបន្ទាប់ពីការទិញប្រព័ន្ធសូហ្វវែរ និងផ្នែករឹង ហើយរៀបចំផែនការថវិកា និងសម្រង់ត្រឹមត្រូវសម្រាប់ប្រព័ន្ធ។ ផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាល និងជំនួយចាំបាច់សម្រាប់បុគ្គលិកដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការ អនុវត្ត និងថែទាំប្រព័ន្ធកម្មវិធី។ បណ្តុះបណ្តាលបុគ្គលិកក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធព័ត៌មាន និងជួយពួកគេឱ្យយល់ អំពីការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធនៃប្រព័ន្ធ។
គួរស្វែងយល់ពីលក្ខណៈជាក់លាក់នៃកម្មវិធីដែលត្រូវដំឡើងនៅក្នុងកុំព្យូទ័រ និង ធ្វើការដំឡើងជាមុនចាំបាច់ សមត្ថភាពក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាគ្រប់ប្រភេទដែលទាក់ទងនឹងប្រព័ន្ធ និង រក្សាសុវត្ថិភាពនៃប្រព័ន្ធ មានជំនាញក្នុងការធ្វើការជាមួយកម្មវិធីការិយាល័យ កម្មវិធី ERP ប្រព័ន្ធទំនាក់ ទំនង។ល។
របៀបដាក់ដាក់ពាក្យស្នើ
  • អស័យដ្ធាន : រាជធានីភ្នំពេញ/ខេត្តតាកែវ
  • ទូរស័ព្ទ :០៨៦​ ៧៧៧ ៥៥០
  • Telegram :០៨៦​ ៧៧៧ ៥៨០
  • អ៊ីមែល : jobs@icare-leasing.com