អង់គ្លេស ភាសារខ្មែរ

អាយអាយឃែរគ្រុបគឺជាសហគ្រាសសង្គមសម្រាប់រកប្រាក់ចំណេញដោយផ្តល់ឱ្យកម្មករនៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍នូវកម្មវិធីអត្ថប្រយោជន៍បុគ្គលិកនៅឯកន្លែងធ្វើការរបស់ពួកគេ។ កម្មវិធីរបស់អាយឃែរអាចឱ្យអ្នកផលិតអ្នកចែកចាយផលិតផលធនាគារនិងអ្នកផ្តល់សេវាកម្មអាចបម្រើកម្មករនៅខាងក្រោមសាជីជ្រុងសេដ្ឋកិច្ចដែលរកប្រាក់ចំណូលបានត្រឹមតែ ១០០-៥០០ ដុល្លារក្នុងមួយខែហើយផ្តល់ឱ្យពួកគេនូវការចំណាយសរុបទាបបំផុតក្នុងការទទួលបានផលិតផលនិងសេវាកម្មមូលដ្ឋាន។

ការិយាល័យ​ក​ណ្តា​ល

ផ្ទះលេខ ១១៧ ស៊ីឌីផ្លូវ ២៧១ សង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ ១ ខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញ។

លេខ​ទំនាក់​ទំនង

+៨៥៥ ២៣ ៩៦០ ៩៦០

អ៊ីម៉ែលអាដ្រេស

info@icareleasing.com.kh

គេហទំព័រ

https://icareleasing.com.kh