អង់គ្លេស ភាសារខ្មែរ

សប25គឺជាពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិកថ្មីរបស់ iCare Group ដែលមានបំណងកាត់បន្ថយគម្លាតរវាងអ្នកលក់ និងអ្នកទិញដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបតាមរយៈវេទិកាឌីជីថលរបស់ខ្លួន។

ការិយាល័យ​ក​ណ្តា​ល

ផ្ទះលេខ ៧, ផ្លូវ ទ្រុងមាន់,​ សង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ ៣, ខណ្ឌមានជ័យ, រាជធានីភ្នំពេញ។

លេខ​ទំនាក់​ទំនង

+៨៥៥ ៨១ ៧៧៧ ៨៩០

អ៊ីម៉ែលអាដ្រេស

info@ishop4u.biz

គេហទំព័រ

www.ishop4u.biz